°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
VYTRVALOSTNÍ ZKOUŠKA

Vytrvalostní zkouška (dále jen VZ) podává důkaz o tom, že pes je schopen vydržet určitou tělesnou námahu,
aniž by se na něm projevily známky větší únavy. Při tělesných poměrech psa takový důkaz může poskytnout
běh, který způsobuje zvýšenou námahu vnitřních orgánů (zvláště oběhového systému a plic) a pohybového
aparátu. Projeví se však i některé povahové vlastnosti (např. temperament a tvrdost). Bezproblémové
absolvování této zkoušky je důkazem toho, že pes je zdravý a disponuje požadovanými vlastnostmi.


1. Podmínky konání VZ:
a) VZ pořádají jednotlivé pobočky. Termíny a místo konání musí být zařazeny do termínového kalendáře
Boxerklubu ČR a zveřejněny ve zpravodaji jako ostatní chovatelské akce,

b) VZ nesmí být vykonávána, je-li venkovní teplota vyšší než 20o C a nižší než 0o C,

c) stane-li se v průběhu zkoušky jakákoli újma na zdraví psa nebo psovoda, není za ní zodpovědný pořadatel.


2. Podmínky účasti na VZ:
VZ se může zúčastnit jedinec starší 12 měsíců, který nevykazuje žádné známky onemocnění a je v dobré
výživné a psychické kondici.


3. Hodnocení VZ:
a) hodnocení provádí rozhodčí Boxerklubu ČR, který je oprávněn tuto zkoušku posoudit,

b) taktéž provede záznam do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny,

c) jedinci, kteří neabsolvují předepsanou vzdálenost za určitou dobu, nebo jedinci, kteří budou ze zkoušky
pro nesplnění, pro zranění nebo její nedodržování odvoláni, získají ocenění "nesplnil".


4. Prováděcí pokyny k VZ:
a) běh psa:
Maximální časový limit pro absolvování trati je tři hodiny. Pes je upoután na dostatečně dlouhém vodítku
a pohybuje se vedle běžícího psovoda vlevo, nebo na pravé straně jízdního kola. (Není přípustné vést psa
na levé straně jízdního kola). Trať je dlouhá 20 km. Po absolvování 8 km je vsunuta přestávka 15 minut,
po dalších 7 km je další přestávka 20 minut. Poslední úsek je dlouhý 5 km. Během přestávek je dána možnost
psu se nenuceně pohybovat. Silně unavené nebo poraněné jedince je rozhodčí povinen ze zkoušky odvolat.
Rozhodčí doprovází psovody na dopravním prostředku.

b) prověření únavy:
Po skončení běhu, nejdříve však po 20 minutách, rozhodčí prověří ochotu psa k práci. K tomuto je postačující
ovladatelnost psa na vodítku - např. dle ZM bez výstřelu. Toto ověřování může provádět i více psů najednou.


5. Povinnosti rozhodčího:
a) zkontrolovat a podepsat soupisku, kterou odevzdá pověřenému členu výboru,

b) kontrolovat dodržování výše uvedených podmínek,

c) při první přestávce zkontrolovat tlapky u psů, u kterých se jeví jejich poranění,

d) při druhé přestávce zkontrolovat tlapky u všech psů,

e) VZ posuzují rozhodčí, kteří jsou na seznamu Boxerklubu ČR s oprávněním tuto zkoušku posuzovat,

f) na seznamu může být rozhodčí, člen Boxerklubu ČR, který sám již tuto zkoušku absolvoval.


6. Povinnosti pořadatele:
a) zajistit vyhovující a co možná bezpečnou trať a doprovodné vozidlo,

b) zajistit soupisku účastníků a osvědčení o vykonání zkoušky,

c) vedoucím akce bývá poradce chovu, nebo jím pověřený člen.