°   NEWS

BOXER CLUB OF CZECH REPUBLIC
°   GENERAL COMMITTEE
°   REGIONAL ORGANIZATION
°   MEMBERSHIP
°   MINUTES OF THE COMMITTEE
°   MEETING CONFERENCE
°   LIST OF JUDGES

ACTION IN BOXERKLUB
°  BREEDERS ACTION
°  SHOWS
°  CHAMPIONCHIPS     °  PUPPY FOR SALE
     °  BREEDERS
     °  STUD DOG
     °  GALERY OF CHAMPIONSINFORMATION
°  BULLETIN BOXER CLUB CZ
°  WEBSITES BOXER CLUB CZ
°  DIPLOMS

ATIBOX (results)LINKS
STANDARD – RULES - ARTICLES
BREED INFORMATION
STATIONERY (pdf.)
INZERCE VE ZPRAVODAJI BK ČR - CENÍK
Informace pro inzerenty:

Ceny inzerce dle rozsahu pro členy Boxerklubu ČR:
1/4 strany A5       250, Kč
1/2 strany A5      500,- Kč
3/4 strany A5      750,- Kč
1 strana A5       1000,- Kč
vložený list A5     800,- Kč

Cena firemní inzerce a inzerce ryze komerčních společností :
1 strana A5       1500,- Kč

- požadovaný formát fotografií *.jpg, *.pdf, *.tif,
- doporučené rozlišení fotografií 300 dpi
- podklady pro inzerci je nutné zaslat do uzávěrky
- inzerce došlá po uzávěrce bude uveřejněna v následujícím čísle Zpravodaje
- nebude-li přiloženo potvrzení o zaplacení, nebude inzerát zveřejněn

_______________________________________________________________________________________

Číslo účtu:                                                                      67737-621/0100 KB
Variabilní symbol u členů Boxerklubu ČR                číslo členského průkazu
Variabilní symbol u ÚP                                                 "viz. zpravodaj str. 1"
Variabilní symbol u ostatních                                      990
Specifický symbol u členů Boxerklubu ČR a ÚP     4 (čtyřka)
Specifický symbol u ZKO                                              registrační číslo


Zpracované inzertní podklady a doklad o zaplacení zašlete společně na adresu:
Marcela Lukešová, Hradištko u Kerska 697, 289 12 Sadská, tel.: + 420 724 238 201, marcela.lukesova@zemelva.com