•  KATALOG

•  INFORMACE

•  PODMÍNKY PREZENTACE

•  PLATBA
www.boxerklub.cz
Členům Boxerklubu ČR nabízíme prezentaci jejich krycích psů na webových stránkách BK ČR.Plenární zasedání dne 14. 11. 2009 ponechalo rozhodnutí zda vydávat Katalog krycích
psů v papírové nebo elektronické podobě na výboru Boxerklubu ČR. Na výborové schůzi
BK ČR dne 19. 2. 2010 bylo schváleno, že Katalog krycích psů bude vytvořen formou
prezentace na webových stránkách Boxerklubu ČR.