•  KATALOG

•  INFORMACE

•  PODMÍNKY PREZENTACE

•  PLATBA
www.boxerklub.cz
Prezentace je formou placené inzerce - 200 Kč/rok.č. ú.: 67737621/0100, Komerční banka a.s.
variabilní symbol - číslo členského průkazu
specifický symbol - 5 (pětka)
Podklady a doklad o zaplacení prosím zasílejte na adresu:

Marcela Lukešová, Hradištko u Kerska 697, 289 12 Sadská, tel.: 724 238 201, marcela.lukesova@zemelva.com