°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
VÝSTAVNÍ ŘÁD BOXERKLUBU ČR
Výstavní řád Boxerklubu ČR ke stažení
Výstavní řád Boxerklubu ČR ke stažení

Tento výstavní řád byl v úplném znění schválen včetně změn a doplňků na plenárním zasedání Boxerklubu ČR
dne 16. 4. 2016 ve Stříteži u Jihlavy.

* změny a doplnění označeno červeně
Změny vstupují v platnost 01.07.2016

Článek 1.
Účel výstavního řádu


Výstavní řád Boxerklubu ČR navazuje, ve specificky upravených podmínkách pro plemeno Boxer, na výstavní řád Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU), který vychází ze znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Stanovuje podmínky pro pořádání výstav tak, aby jednotlivé výstavy, pořádané příslušnými územními pobočkami Boxerklubu ČR, měly jednotný a důstojný ráz. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v rozporu s tímto řádem, upravují "propozice výstavy".

Výstavy proto přispívají k propagaci chovu a výcviku plemene Boxer.

Pro potřeby řádu se používají termíny:
pes:                  pes či fena, pokud není uvedeno jinak
vystavovatel:   zpravidla majitel psa, ale může být i osoba pověřená k předvedení psa na výstavě


Článek 2.
Plánování a organizace výstav


2.1. Výstavy psů plemene Boxer jsou pořádány Boxerklubem ČR a organizovány územními pobočkami (dále jen ÚP), na kterých se veřejně hodnotí, do jaké míry přihlášení jedinci odpovídají standardu, který je schválen Mezinárodní kynologickou organizací (FCI) a provádí se srovnání předvedených jedinců.

2.2. Za přípravu, zajištění a uspořádání výstavy odpovídá organizační výbor schválený pořadatelem výstavy. Složení a počet členů organizačního výboru se určuje podle potřeby a charakteru výstavy. Na prvním jednání se stanovují funkce jednotlivých členů organizačního výboru.

2.3. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy odpovídá pořádající ÚP Boxerklubu.

2.4. Výstava je finančně zabezpečena pořádající ÚP BK ČR, pokud není stanoveno jinak.


Článek 3.
Druhy výstav


Výstavy se dělí podle zadávaných titulů následovně:

3.1. Výroční speciální výstava:
a) je pořádána pouze jedenkráte za rok,
b) Mohou se zadávat tituly: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán, Vítěz plemene FCI - BOB, Nejlepší opačného pohlaví - BOS, Nejlepší mladý plemene – BOJ, Nejlepší veterán plemene – BOV. Mohou se zadávat čekatelství: CAC ČR, res.CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV.
c) Mohou se zadávat tituly: Vítěz roku, Juniorský vítěz roku, Vítěz roku veterán, Vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy. Mohou se zadávat čekatelství: CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV.

3.2. Klubové výstavy:

3.2.1. Klubová výstava se zadáváním čekatelství a titulů - CAC ČR, res. CAC ČR, CAJC ČR, ČKV, ČKJV, vítěz plemene FCI-BOB, Nejlepší opačného pohlaví - BOS, Nejlepší mladý plemene – BOJ, Nelepší veterán plemene – BOV.

3.2.2. Klubová výstava se zadáváním čekatelství a titulů - CACK, res. CACK, CAJCK, ČKV, ČKJV, vítěz třídy, Nejhezčí veterán, Nejlepší mladý jedinec, Nejlepší jedinec výstavy.


Článek 4.
Výstavní třídy


4.1. Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

4.2. Rozdělení do tříd:

4.2.1. Pro výstavy se zadáváním CACK:
a) třída štěňat                      4 - 6 měsíců
b) třída dorostu                    6 - 9 měsíců
c) třída mladých                   9 - 18 měsíců
d) mezitřída                          15 - 24 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané
                                                pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.
e) třída otevřená                   od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané
                                                pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.
f) třída pracovní                    od 15 měsíců, je přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku,
                                                na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI.
g) třída vítězů                        od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených
                                                titulů: C.I.B.=Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí
                                                FCI, Klubový šampion, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz roku
h) třída čestná                      od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů
i) třída veteránů                    od 8 let
j) třída mimo konkurenci    zde je možno představit psy a feny bez nároku na klasifikaci a pořadí


4.2.2. Pro výstavy se zadáváním CAC ČR:
a) třída štěňat                     4 - 6 měsíců
b) třída dorostu                   6 - 9 měsíců
c) třída mladých                  9 - 18 měsíců
d) mezitřída                         15 - 24 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané
                                               pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.
e) třída otevřená                  od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy a feny bez ohledu na vykonané
                                                pracovní zkoušky a získaná výstavní ocenění.
f) třída pracovní                    od 15 měsíců, je přístupná pouze pro psy a feny, kteří mají složenou pracovní zkoušku,
                                                na kterou byl vydán mezinárodní certifikát FCI.
g) třída vítězů                        od 15 měsíců, je přípustná pouze pro psy a feny, kteří získali některý z uvedených
                                                titulů: C.I.B.=Mezinárodní šampion krásy FCI, šampion některé z členských zemí
                                                FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz
h) třída čestná                      od 15 měsíců, podmínky pro zařazení stejné jako pro třídu vítězů
i) třída veteránů                    od 8 let
j) třída mimo konkurenci    zde je možno představit psy a feny bez nároku na klasifikaci a pořadí

Jednotlivé třídy se rozdělují na zlaté a žíhané. Případné tituly a čekatelství se udělují pro psy a feny v obou barevných rázech.

4.3. Uvedené tituly, zařazující do třídy vítězů, musí být získány v konkurenci dospělých.

4.4. Pro zařazení do příslušné třídy je rozhodující věk jedince v den konání výstavy.

4.5. V případě, že složená pracovní zkouška opravňuje k zařazení do třídy pracovní, musí být k přihlášce přiložena kopie mezinárodního certifikátu FCI.

4.6. V případě, že získané ocenění opravňuje k zařazení do třídy vítězů, musí být k přihlášce přiložena fotokopie získaného titulu.

4.7. Pokud nejsou tyto doklady řádně doloženy, je pořadatel povinen přeřadit jedince do třídy otevřené.


Článek 5.
Klasifikace


Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka apod.)

5.1. Třída štěňat
velmi nadějná - žlutá barva
nadějná - bílá barva

5.2. Třída dorostu
velmi nadějná - žlutá barva
nadějná - bílá barva

Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul vítěz třídy.

5.3. Třída mladých, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů
výborná - modrá barva
velmi dobrá - červená barva
dobrá - zelená barva
dostatečná - fialová barva

V těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá.

5.4. Vyloučen z posuzování:
Vyloučen z posuzování musí být jedinec, u něhož jsou v průběhu posuzování zjištěny vylučující vady a dále pak jedinci, u kterých byl proveden operativní zákrok zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

5.5. V posudkovém listě může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.


Článek 6.
Tituly


6.1. Vítěz roku

6.2. Juniorský vítěz roku

6.3. Vítěz roku veterán

6.4. Klubový šampion BK

6.5. Klubový grand šampion BK

6.6. Klubový juniorský šampion BK

6.7. Klubový vítěz

6.8. Klubový juniorský vítěz

6.9. Vítěz plemene FCI - BOB

6.10. Nejlepší mladý plemene - BOJ

6.11. Nejlepší veterán plemene - BOV

6.12. Nejlepší z opačného pohlaví - BOS

6.13. Nejlepší jedinec výstavy

6.14. Nejlepší mladý jedinec

6.15. Nejhezčí veterán

6.16. Český junior šampion

6.17. Český šampion

6.18. Český grand šampion

6.19. Český veterán šampion

Článek 7.
Čekatelství


7.1. CAJC ČR - čekatelství šampionátu krásy mladých ČR

7.2. CAC ČR - čekatelství šampionátu krásy ČR

7.3. Res. CAC ČR - reservní čekatelství šampionátu krásy ČR

7.4. CACK - čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR
                    - čekatelství na Klubového grand šampiona krásy Boxerklubu ČR

7.5. Res. CACK - reservní čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR

7.6. ČKV - čekatelství na klubového vítěze Boxerklubu ČR

7.7. ČKJV - čekatelství na klubového juniorského vítěze Boxerklubu ČR

7.8. CAJCK – čekatelství na klubového juniorského šampiona Boxerklubu ČR

7.9. Všechna čekatelství je možno zadat bez ohledu na počet přihlášených a předvedených jedinců,
pokud kvalita kandidáta na čekatelství odpovídá požadavkům na jeho zadání.

7.10. Případná čekatelství je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.


Článek 8.
Vítěz roku


8.1. Titul Vítěz roku může být zadán pouze na výroční speciální výstavě.

8.2. Titul Vítěz roku se zadává pro psy a feny zvlášť, v obou barevných rázech.

8.3. Zadat titul Vítěz roku je oprávněn pouze rozhodčí, delegovaný na výstavu.

8.4. Titul Vítěz roku není nárokový titul a uděluje se pouze při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

8.5. O titul Vítěz roku soutěží všichni jedinci (psi a feny) ze tříd dospělých, kteří byli oceněni známkou výborný 1 + příslušné čekatelství v obou barevných rázech.

8.6. Zadání titulu Vítěz roku je podmíněnou zkouškou z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR.

8.7. Zkouška z výkonu musí být složena nejpozději do dne konání výstavy. Její složení musí být před zahájením soutěže zkontrolováno předem určenou osobou.


Článek 9.
Juniorský vítěz roku


9.1. Titul Juniorský vítěz roku může být zadán pouze na výroční speciální výstavě.

9.2. Titul Juniorský vítěz roku se zadává pro psy a feny zvlášť, v obou barevných rázech.

9.3. Zadat titul Juniorský vítěz roku je oprávněn pouze rozhodčí, delegovaný na výstavu.

9.4. Titul Juniorský vítěz roku není nárokový titul a uděluje se pouze při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

9.5. O titul Juniorský vítěz roku soutěží psi a feny v obou barevných rázech, kteří byli ve třídě mladých oceněni známkou výborný 1 + příslušné čekatelství.


Článek 10.
Vítěz roku veterán


10.1. Titul může být zadán pouze na Výroční speciální výstavě.

10.2. Titul Vítěz roku veterán se zadává v obou barevných rázech pro psy a feny zvlášť.

10.3. Zadat titul Vítěz roku veterán je oprávněn pouze rozhodčí, delegovaný na výstavu.

10.4. Titul Vítěz roku veterán není nárokový titul a uděluje se pouze při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

10.5. O titul Vítěz roku veterán soutěží jedinci (psi a feny) ze tříd veteránů, kteří byli oceněni známkou výborný 1.

10.6. Udělený titul se zapisuje do výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny.


Článek 11.
Klubový šampion BK


11.1. CACK = (čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR) se může udělit psům a fenám v obou barevných rázech ve třídě mezitřída, otevřené, pracovní a vítězů.

11.2. CACK se může zadat pouze psovi nebo feně, oceněným známkou výborný 1.

11.3. CACK a res. CACK se může zadávat na klubových výstavách, kde se nezadává čekatelství na českého šampiona krásy - CAC ČR.

11.4. CACK se může zadat také psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

11.5. Navrhnout psa nebo fenu na CACK a res. CACK může pouze delegovaný rozhodčí.

11.6. CACK není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa/feny.

11.7. Při zadání CACK se nezadává titul Vítěz třídy.

11.8. Udělení titulu je podmíněno:
a) trojím získání CACK na klubových výstavách, kde se nezadávává CAC ČR,
b) příslušný počet čekatelství (CACK) je potřeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou různých rozhodčích,
c) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CACK,
d) po získání potřebného počtu CACK zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CACK, kopii PP, kopii mezinárodního certifikátu FCI o vykonané pracovní zkoušce a originál výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,
e) zahraniční žadatelé po získání potřebného počtu CACK zašlou osvědčení o získání CACK, kopii PP, kopii mezinárodního certifikátu FCI předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,
f) udělení titulu Klubový šampion je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR.

11.9. Jedincům ohodnoceným známkou výborný 2 na stejné výstavě může rozhodčí udělit res. CACK. Reservní CACK se může udělit zvlášť psovi a feně ve třídě mezitřída, otevřené, pracovní a vítězů v obou barevných rázech. Res. CACK lze udělit jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CACK, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1.

11.10. Pokud získá na výstavě CACK jedinec, který již má potvrzený titul Klubový šampion, přizná se CACK jedinci ve stejné třídě, pokud obdržel res. CACK a pokud nemá titul Klubového šampiona již udělený. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s res. CACK u předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR. Res. CACK lze zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

11.11. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR potřebný doklad.


Článek 12.
Klubový grand šampion BK


12.1. Pes nebo fena musí být držitelem titulu: Klubový šampion krásy Boxerklubu ČR.

12.2. CACK – (čekatelství na klubového grand šampiona krásy Boxerklubu ČR) se může zadat psům a fenám v obou barevných rázech.

12.3. CACK pro udělení titulu musí být zadáno pouze ve třídě vítězů !!

12.4. CACK se může zadat psovi nebo feně, oceněným známkou – výborný 1.

12.5. CACK se může zadávat na klubových výstavách a výroční speciální výstavě, kde se nezadává čekatelství na českého šampiona krásy – CAC ČR.

12.6. CACK se může udělit ve třídě vítězů také psovi nebo feně, kteří již titul Klubového grand šampiona BK mají udělený.

12.7. Navrhnout psa nebo fenu na udělení CACK ve třídě vítězů může pouze delegovaný rozhodčí.

12.8. CACK není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

12.9. Při zadání CACK se nezadává titul Vítěz třídy.

12.10. Udělení titulu je podmíněno:
a) Psovi nebo feně musí být uděleno 3x CACK na klubových výstavách, nebo na výroční speciální výstavě, kde se nezadává CAC ČR
b) Potřebný počet CACK musí být udělen pouze ve třídě vítězů a minimálně od dvou různých rozhodčích.
c) Časové rozmezí mezi udělením jednotlivých CACK není stanoveno.
d) Udělení čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o udělení CACK.
e) Po udělení potřebného počtu CACK ve třídě vítězů zašle majitel psa nebo feny originály osvědčení o udělení CACK včetně výstavních posudků, kopii uděleného titulu Klubový šampion BK, kopii PP a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa nebo feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.
f) Zahraniční žadatelé po udělení potřebného počtu CACK ve třídě vítězů zašlou originály osvědčení o udělení CACK včetně výstavních posudků, kopii uděleného titulu Klubový šampion BK a kopii PP předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.
g) Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR potřebný doklad.


Článek 13.
Klubový juniorský šampion


13.1. CAJCK = (čekatelství na klubového juniorského šampiona krásy Boxerklubu ČR) se může udělit psům a fenám v obou barevných rázech pouze ve třídě mladých.

13.2. CAJCK se může zadat pouze psovi a feně, oceněným známkou výborný 1.

13.3. CAJCK se může zadávat pouze na klubových výstavách, nebo na výroční speciální výstavě, kde se nezadává čekatelství na českého šampiona krásy – CAC ČR.

13.4. CAJCK se může zadat psovi nebo feně, kteří již titul Klubového juniorského šampiona mají udělený.

13.5. Navrhnout psa nebo fenu na udělení CAJCK může pouze delegovaný rozhodčí.

13.6. CAJCK není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

13.7. Při udělení CAJCK se nezadává titul Vítěz třídy.

13.8. Udělení titulu je podmíněno:
a) Získat minimálně 3x CAJCK nebo 2x CAJCK a 1x CACK (= ve věku do 24 měsíců) na klubových výstavách, nebo na výroční speciální výstavě, kde se nezadává čekatelství na českého šampiona krásy – CAC ČR.
b) Potřebný počet CAJCK (CACK) je nutno získat minimálně od dvou různých rozhodčích.
c) Udělení čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o CAJCK.
d) Časové rozmezí mezi udělením jednotlivých CAJCK není stanoveno.
e) Po udělení potřebného počtu CAJCK (CACK) zašle majitel psa/feny originály osvědčení o udělení CAJCK (CACK), kopii PP a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.
f) Zahraniční žadatelé po udělení potřebného počtu CAJCK (CACK) zašlou originály osvědčení o udělení CAJCK (CACK) a kopii PP předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.
g) Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR potřebný doklad.
h) Získání titulu Klubový juniorský šampion neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.


Článek 14.
Klubový vítěz


14.1. Čekatelství klubového vítěze (dále jen ČKV) Boxerklubu ČR lze udělit na všech výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.

14.2. O ČKV soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídách dospělých, tj. mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů na výstavách se zadáváním CAC ČR oceněni známkou výborný 1, CAC ČR, nebo na výstavách bez zadávání CAC ČR oceněni známkou výborný I. a CACK.

14.3. Výjimku tvoří a do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový vítěz udělený. V tomto případě nastupuje do soutěže jedinec, který se umístil v příslušné třídě na druhém místě za ním a bylo mu na výstavě se zadáváním CAC ČR uděleno ocenění výborný 2 a res. CAC ČR, nebo na výstavě bez zadávání CAC ČR, uděleno ocenění výborný 2 a res. CACK.

14.4. ČKV získává nejlepší pes a nejlepší fena ze tříd dospělých

14.5. Udělení titulu je podmíněno:
a) získat minimálně 2x ČKV na výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR. Příslušný počet ČKV musí být získán minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a musí být udělen minimálně dvěma rozhodčími,
b) udělení titulu je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR.
c) po získání potřebného počtu ČKV zašle žadatel osvědčení o získání ČKV, kopii PP, kopii mezinárodního certifikátu FCI o vykonané zkoušce a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.
d) zahraniční žadatelé po získání potřebného počtu ČKV zašlou osvědčení o ČKV, kopii PP a kopii mezinárodního certifikátu FCI o vykonané pracovní zkoušce předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.

14.6. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR potřebný doklad.


Článek 15.
Klubový juniorský vítěz


15.1. Čekatelství klubového juniorského vítěze (dále jen ČKJV) Boxerklubu ČR lze udělit na všech výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.

15.2. O ČKJV soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídě mladých na výstavách se zadáváním CAC ČR oceněni známkou výborný 1, CAJC ČR, nebo na výstavách bez zadávání CAC ČR oceněni známkou výborný 1, CAJCK.

15.3. Výjimku tvoří a do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový juniorský vítěz udělený.

15.4. ČKJV může získat nejlepší pes a nejlepší fena ze tříd mladých

15.5. Udělení titulu Klubový juniorský vítěz je podmíněno:
a) získat minimálně 2x ČKJV nebo 1x ČKJV a 1x ČKV (= ve věku do 24 měsíců) na výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.
b) Po získání potřebného počtu ČKJV, příp. ČKV zašle žadatel osvědčení o získání ČKJV, příp. ČKV, kopii PP a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

15.6. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR potřebný doklad.

15.7. Získání titulu Klubový juniorský vítěz neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.


Článek 16.
Vítěz plemen FCI - BOB


16.1. Do soutěže o titul Vítěz plemene FCI-BOB nastupují všichni jedinci=psi a feny, kteří získali BOJ, BOV, ČKV a jedinci, kteří již mají titul Klubový vítěz udělený a získali na této výstavě ocenění - výborný 1, CAC.

16.2. Titul BOB získává nejlepší z nich (pes nebo fena)

16.3. Titul BOB může být zadáván pouze na výstavách, kde se uděluje čekatelství na šampiona krásy - CAC ČR.


Článek 17.
Nejlepší mladý plemene – BOJ


17.1. Do soutěže o titul Nejlepší mladý plemene – BOJ nastupují jedinci, kteří získali CAJC a ČKJV a jedinci, kteří již mají titul Klubový juniorský vítěz uděleny na získali na této výstavě oceněni V 1, CAJC.

17.2. Titul může získat nejlepší jedinec (pes nebo fena).

17.3. Zadává se pouze na výstavách se zadáváním CAC ČR.


Článek 18.
Nejlepší veterán plemene – BOV


18.1. Do soutěže o titul Nejlepší veterán plemene – BOV nastupují jedinci, kteří získali ve třídě veteránů ocenění výborný 1 a na výroční speciální výstavě titul Vítěz roku veterán.

18.2. Titul může získat nejlepší jedinec (pes nebo fena).

18.3. Zadává se pouze na výstavách se zadáváním CAC ČR.


Článek 19.
Nejlepší z opačného pohlaví – BOS


19.1. Je povinný na výstavách se zadáváním titulu Vítěz plemen FCI – BOB.

19.2. Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena a dospělí jedinci pes a fena (CACIB, národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu Klubový vítěz) opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel titul BOB.


Článek 20.
Nejlepší mladý jedinec výstavy


20.1. Do soutěže o titul Nejlepší mladý jedinec výstavy nastupují psi a feny, kteří získali ČKJV a jedinci, kteří mají již titul Klubový juniorský vítěz přiznaný a získali na této výstavě ocenění výborný 1, CAJCK.

20.2. Titul Nejlepší mladý jedinec výstavy získává nejlepší z nich (pes nebo fena). Zapisuje se do výstavního a výkonostního průkazu psa/feny.

20.3. Titul Nejlepší mladý jedinec výstavy může být zadáván pouze na výstavách, kde se zadává čekatelství CACK.


Článek 21.
Nejhezčí veterán


21.1. Do soutěže o titul Nejhezčí veterán nastupují psi a feny, kteří získali ve třídě veteránů ocenění výborný 1 a na výroční speciální výstavě titul: Vítěz roku veterán.

21.2. O titul soutěží oba barevné rázy, psi a feny společně. Titul Nejhezčí veterán získává nejlepší jedinec (pes nebo fena). Zapisuje se do výstavního a výkonostního průkazu psa/feny.

21.3. Titul Nejhezčí veterán může být udělen pouze na výstavách se zadáváním CACK.


Článek 22.
Nejlepší jedinec výstavy


22.1. Do soutěže o titul Nejlepší jedinec výstavy nastupují všichni jedinci = psi a feny, kteří získali: Nejlepší mladý jedinec výstavy, ČKV, Nejhezčí veterán a jedinci, kteří mají již titul Klubový vítěz přiznaný a získali na této výstavě ocenění výborný 1, CACK.

22.2. Titul Nejlepší jedinec výstavy získává nejlepší z nich (pes nebo fena). Zapisuje se do výstavního a výkonostního průkazu psa/feny.

22.3. Titul Nejlepší jedinec výstavy může být udělen pouze na výstavách se zadáváním CACK.


Článek 23.
Český junior šampion krásy


23.1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psů a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

23.2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

23.3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.

23.4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu

23.5. CAJC není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

23.6. Udělení titulu je podmíněno:
a) trojím získáním čekatelství ve věku 9 - 24 měsíců,
b) nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion,
c) čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích,
d) titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. Tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopií průkazu původu), výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny a žádostí majitele psa.

23.7. Titul Český junior šampion neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

Schváleno P ČMKU 22.11.2001. Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.


Článek 24.
Český šampion krásy


24.1. CAC ČR - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě (pro naše plemeno v obou barevných rázech) v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice.

24.2. CAC ČR se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

24.3. CAC ČR se může zadat také psovi nebo feně, kteří již titul Český šampion mají.

24.4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC ČR může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

24.5. CAC ČR není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

24.6. Udělení titulu je podmíněno:
a) úspěšným absolvováním zkoušky z výkonu, tj. která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách mezinárodních, tj. ZVV, SchH (VPG), IPO a zkoušky na které byl vydán mezinárodní certifikát a dvojím získáním CAC ČR, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů v ČR. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předesaným pro třídu pracovní. (Platí u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu.),
b) předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a nejméně od dvou rozhodčích,
c) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,
d) po získání předepsaného počtu CAC ČR zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC ČR a originál průkazu původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu psa), včetně výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

24.7. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou výborný 2 může rozhodčí udělit res. CAC ČR. Reservní CAC ČR se uděluje zvláště psovi nebo feně v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC ČR, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1.

24.8. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, je přiznán CAC ČR jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s res. CAC ČR na sekretariátu ČMKU.

Schváleno P ČMKU 22.11.2001. Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.


Článek 25.
Český grand šampion


25.1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy

25.2. Po potvrzení titulu Český šampion krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních,národních,klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

25.3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

25.4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

25.5. Po získání potřebného počtu čekatelství CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa/feny (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa/feny) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

25.6. Řád je platný od 1.1.2008.

Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení titulu se započítávají od 1.1.2008.


Článek 26.
Český veterán šampion


26.1. zisk 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na mezinárodní výstavě

26.2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích

26.3. započítávají se výstavy konané v ČR

26.4. započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 1.1.2005)

26.5. titul bude udělován od 1.1.2006.

26.6. poplatek za vystavení diplomu 100,-Kč + DPH

26.7. diplom vystavuje sekretariát ČMKU

Schváleno P ČMKU 5.5.2005. Řád nabývá platnosti od 1.1.2006.


Článek 27.
Soutěže


27.1. Soutěže na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemene, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu plemene.

27.2. Zpravidla se vypisují tyto soutěže:
a) nejhezčí pár psů - pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele,
b) chovatelské skupiny - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince, pocházející z jeho chovu, tedy z jedné chovatelské stanice, pocházejí z různých spojení, minimálně po dvou různých otcích nebo matkách a byli posouzeni na výstavě. Jedinec nemusí být v majetku chovatele,
c) soutěž o nejlepšího plemeníka - do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

27.3. Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech dalších doprovodných a propagačních akcí.


Článek 28.
Rozhodčí


28.1. Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování plemene.

28.2. Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou na výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR posuzovat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU na písemný pokyn předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR a rozhodčí z nečlenských států FCI po podání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI, ČMKU a BK ČR.

28.3. Na výstavě pořádané Boxerklubem ČR může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu řádně delegován předsedou sboru rozhodčích Boxerklubu ČR.

28.4. Výstavy pořádané BK ČR se provádí na základě předložených propozic od územních poboček předsedovi sboru rozhodčích BK ČR. Propozice musí být doručeny předsedovi sboru rozhodčích BK ČR minimálně dva měsíce před konáním výstavy. Předseda sboru rozhodčích BK ČR je povinen o předložených propozicích rozhodnout do dvou týdnů ode dne doručení propozic.

28.5. O jakýchkoli změnách propozic k výstavě pořádané BK ČR musí být rozhodnuto předsedou sboru rozhodčích BK ČR.

28.6. V případě účasti více než 2 rozhodčích na výstavě bude na poradě rozhodčích určen hlavní rozhodčí a rozhodčí, který bude zadávat nejvyšší tituly.
Povinnosti hlavního rozhodčího:
a) řídí poradu rozhodčích,
b) je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,
c) podává souhrnnou správu předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR o průběhu výstavy.

28.7. Rozhodčí má právo:
28.7.1. Požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů a fen, jak je uvedeno v povinnostech pořadatele.

28.7.2. Upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, diváků, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto výstavního řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy.

28.7.3. Neposoudit jedince, který nastoupil do kruhu opožděně, pokud opoždění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí.

28.7.4. Neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince.

28.7.5. Na vyplacení náhrad za cestovné a posudečné podle zásad schválených Boxerklubem ČR. Požadovat od pořadatele zajištění ubytování a stravování.

28.8. Rozhodčí má povinnost:
28.8.1. Odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou organizací FCI.

28.8.2. Potvrdit pořadateli přijetí delegace a sdělit případné údaje o příjezdu a jiné další údaje, které považuje za důležité. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s dalšími podmínkami, tj. zejména předpokládaný počet jedinců, ubytování atd.

28.8.3. Zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději jednu hodinu před zahájením výstavy.

28.8.4. Vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat podle platného standardu FCI pro plemeno.

28.8.5. Vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění každému jedinci. Veřejně vyhodnotit posuzovanou třídu. V každé třídě určit pořadí prvních čtyř jedinců. U ostatních jedinců budou zadána ocenění bez uvedení pořadí.

28.8.6. Neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří jeho nejbližším příbuzným nebo partneru.

28.9. Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak i mimo něj. Z toho vyplývá, že:
a) nemá právo prohlížet katalog před, nebo v průběhu posuzování,
b) nesmí přihlásit psa který je veden pod jeho jménem na výstavách, kde je ve funkci rozhodčího v den, kdy posuzuje,
c) nesmí posuzovat psy a feny rodinných příslušníků,
d) psy, které předvádí na výstavě, kde není ve funkci rozhodčího, musí být buď z jeho vlastního chovu, nebo musí být jejich vlastníkem, nebo musí patřit partneru nebo blízkému příbuznému,
e) nesmí se dostavit na výstavu, kde je ve funkci rozhodčího, v doprovodu vystavujících, jejichž psy má na této akci posuzovat,
f) v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou předvádět své psy ani u nich před výstavou bydlet (neplatí po posuzování),
g) v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile,
h) při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,
i) nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování,
j) tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele (hospitanta).


Článek 29.
Hospitanti


29.1. Hospitanti jsou delegováni předsedou sboru rozhodčích Boxerklubu ČR.

29.2. Jsou povinni řídit se pokyny rozhodčího, ke kterému byli přiděleni do kruhu.

29.3. Mohou vystavovat posudky, které předkládají ke kontrole rozhodčímu, ke kterému byli přiděleni do kruhu.

29.4. Nejsou oprávněni podepisovat výstavní posudky, zápisy do PP nebo výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny, nebo diplomy.

29.5. Mohou pod dohledem rozhodčího, ke kterému byli přiděleni do kruhu, vyhlašovat výsledky posuzování.

29.6. Nepřísluší jim nárok na úhradu cestovních nákladů.


Článek 30.
Posuzování


30.1. O zadání výstavního ocenění, pořadí, čekatelství titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky opravňující přihlášení do určité třídy (tj. věk, pracovní zkoušky, tituly, zápisy v plemenných knihách apod.).

30.2. V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.

30.3. Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. Na základě rozhodnutí předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR může být do kruhu přidělen i hospitant (i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, příp. hlavní rozhodčí, pokud zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí.

30.4. Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném a platném znění.

30.5. Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě pořadí prvých čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, ve třídě štěňat a dorostu oceněných známkou velmi nadějná nebo nadějná.

30.6. Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval a opatřen jeho razítkem. Zápis do PP, výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny, nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi výstavy provedeno i výstavním výborem (musí však být vždy minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, zařazení do třídy, ocenění, pořadí, čekatelství, tituly a jméno rozhodčího, který daného jedince posuzoval).

30.7. Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

30.8. Organizačním výborem musí být určen výstavní kruh, ve kterém budou zadávány nejvyšší tituly a toto musí být vystavovatelům oznámeno ještě před zahájením výstavy.


Článek 31.
Podmínky přijetí na výstavu


31.1. Na výstavu mohou být přijati psy a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách uznávaných FCI.

31.2. Psi v majetku občanů ČR, kteří mají v ČR trvalé bydliště, musí být zapsáni v Plemenné knize ČMKU - (týká se importovaných jedinců).

31.3. Všechny výstavy pořádané Boxerklubem ČR jsou přístupné pro zahraniční vystavovatele.

31.4. Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích a vychází z tohoto, zejména viz. veterinání podmínky.


Článek 32.
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni


32.1. Psy a feny,kteří nejsou uvedeni v katalogu.

32.2. Psi nemocní, podezřelí z nemoci, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a feny háravé.

32.3. Jedinci v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

32.4. Jedinci nebezpeční - kousaví a nadměrně agresivní.


Článek 33.
Práva pořadatele (Výstavního výboru)


33.1. Vybírat výstavní poplatky od vystavovatelů. Prodávat vstupenky, katalogy výstavy, upomínkové předměty či jiné předměty návštěvníkům výstavy.

33.2. Z bezpečnostních nebo zdravotně-veterinárních důvodů přeložit místo konání výstavy nebo výstavu zrušit. V tomto případě nelze požadovat vrácení výstavního poplatku.

33.3. Odmítnout přihlášku vystavovatele, který nesplnil nebo hrubě porušil ustanovení tohoto výstavního řádu.

33.4. Vykázat z výstaviště osoby, které svým chováním narušují hladký průběh výstavy, případně narušují pořádek. Případy hrubého porušení výstavního řádu ohlásit jmenovitě ve zprávě o výstavě.


Článek 34.
Povinnosti pořadatele (výstavního výboru)


34.1. Zajistit vedoucí kruhu, zapisovatele a tlumočníky.

34.2. Do termínu, stanoveného výborem Boxerklubu ČR předložit výboru Boxerklubu ČR písemnou žádost na uspořádání výstavy včetně zadávaných titulů a čekatelství. Uvést jmenovitý požadavek na rozhodčí. Pokud nebude požadavek na rozhodčí uveden, budou určeni předsedou sboru rozhodčích a schváleni výborem Boxerklubu ČR.

34.3. Pokud výstavu posuzují dva rozhodčí, může pořádající územní pobočka zvát jednoho a téhož rozhodčího každoročně za podmínky,že rozhodčí, který např. jeden rok posuzoval feny bude příští rok posuzovat psy.

34.4. Po schválení termínu výborem Boxerklubu ČR informovat chovatelskou veřejnost prostřednictvím Zpravodaje minimálně čtyři měsíce před datem konání výstavy.

34.5. Zajistit výstavu tak, aby měla nerušený a hladký průběh.

34.6. Uspořádání výstavy projednat s příslušnými úřady.

34.7. Zajistit účinnou propagaci výstavy a včas rozeslat propozice a přihlášky.

34.8. Zajistit vhodné prostory pro výstavu, kontrolovat a vést v evidenci přihlášky a vklady od vystavovatelů.

34.9. Zabezpečit přesné administrativní zajištění výstavy a její řádné vyúčtování.

34.10. Včas sestavit, vydat povýstavní katalog a bezplatně ho poskytnout vystavovatelům.

34.11. Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady vystavovatelům, jejichž přihlášky došly po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu. Rozhodující je datum podání poštovního razítka. Vyloučit z posuzování jedince podle článku 29. tohoto VŘ a ty, u nichž bylo zjištěno, že údaje v přihlášce neodpovídají skutečnosti.

34.12. Zajistit ubytování a stravování rozhodčích, hospitantů a ostatních funkcionářů.

34.13. Zajistit rozhodčím, hospitantům, vedoucím kruhů a pomocníkům, příp. tlumočníkům potřebné pomůcky a potřeby (tj. deštník, psací stroje, umyvadlo s vodou, ručník, mýdlo apod.).

34.14. Zajistit vyškolený personál do výstavních kruhů a do výstavní kanceláře.

34.15. Zajistit předem strojem vyplněné posudkové listy, diplomy, dostatečný počet barevných označení a doklady o udělení titulů a čekatelství, razítka výstavy a oceňovacích známek. Zabezpečit startovní čísla odpovídající číslům v katalogu pro psy a vystavovatele s minimálním rozměrem 10 x 10 cm potištěná po obou stranách. Zajistit případné ceny pro vystavovatele.

34.16. Zajistit místnost pro poradu rozhodčích a svolat ji minimálně jednu hodinu před zahájením výstavy. Tato místnost může zároveň sloužit i jako místnost pro uložení věcí rozhodčích a funkcionářů.

34.17. Zajistit zřetelné vymezení výstavních kruhů a do nich tabuli na zveřejňování výsledků posuzování (ocenění a pořadí v jednotlivých třídách).

34.18. Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po celou dobu konání výstavy.

34.19. Uhradit funkcionářům výstavy (tj. rozhodčím, pořadatelům, vedoucím kruhů, pomocníkům a písařkám) cestovní náklady, podle zásad Boxerklubu ČR.

34.20. Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy, které pořádání akce z veterinárního hlediska na svém území povolují.

34.21. Nejpozději do jednoho měsíce po ukončení výstavy zpracovat hodnotící zprávu doloženou výstavním katalogem s uvedením výsledků, kopiemi posudků a s oceněním a tituly vystavovaných psů a zaslat ji předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR.

34.22. Uhradit poplatek za pořádání výstavy na konto Boxerklubu ČR dle stanovených zásad.


Článek 35.
Práva vystavovatele


35.1. Aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud ve stanoveném termínu psa přihlásil a zaplatil výstavní poplatek.

35.2. Obdržet originál výstavního posudku, diplom, oceňovací stužku a případnou věcnou cenu.

35.3. Používat tituly získané na výstavách.

35.4. Odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa.

35.5. Zapsání výstavního ocenění je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však může být provedeno výhradně v průběhu výstavy.

35.6. Protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic výstavy.


Článek 36.
Povinnosti vystavovatele


36.1. Zaslat včas, řádně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic výstavy.

36.2. Potřebnými náležitostmi, které je nutno přiložit k přihlášce je považováno - kopie PP, kopie certifikátu o vykonané zkoušce, kopie o získaných titulech.

36.3. Současně se zasláním přihlášky uhradit výstavní poplatek.

36.4. Při přejímce na výstavu se vykázat "Přijetím přihlášky".

36.5. Předložit PP a výkonnostní a výstavní průkaz psa/feny podle pokynů pořadatele.

36.6. Viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) katalogovým číslem.

36.7. Dbát pokynů a rozhodnutí rozhodčích, vedoucích kruhů a pořadatelů.

36.8. Nastoupit do výstavního kruhu včas a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen.

36.9. Nenechat volně pobíhat svého psa v prostoru výstaviště a zajistit ho tak, aby nedošlo k případným škodám či újmě na zdraví. Za škody způsobené svým psem odpovídá majitel (vystavovatel).

36.10. Nenarušovat svým chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy.

36.11. Pokud vystavovatel opustí výstavu před vyhlášením výsledků, ztrácí nárok na případnou cenu.


Článek 37.
Protest


37.1. Protest proti rozhodnutí delegovaného rozhodčí o (ocenění, zadání pořadí, čekatelství a titulů) není přípustný.

37.2. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně složena jistina ve výši, kterou uvádějí propozice.

37.3. Protest musí být podán v průběhu výstavy.

37.4. Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.

37.5. Protest může podat v průběhu výstavy kdokoliv.

37.6. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.


Článek 38.
Ručení


38.1. Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.

38.2. Za škody způsobené psem ručí vystavovatel (majitel).


Článek 39.
Výstavní poplatky


39.1. Výše výstavních poplatků je podle rozhodnutí výstavního výboru příslušné ÚP BK ČR.

39.2. Maximální horní hranici výstavního poplatku stanoví výbor Boxerklubu ČR.

39.3. V případě nekonání výstavy z vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

39.4. Vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoliv důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavních poplatků.


Článek 40.
Veterinární předpisy


40.1. Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstavy, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.

40.2. Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem 40.1. hrubě nebo opětovně poruší.

40.3. Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.


Článek 41.
Tresty a sankce


41.1. Porušení tohoto výstavního řádu, výstavního řádů ČMKU, ostatních závazných předpisů a propozic výstavy může mít za následek disciplinární jednání. Příslušnost k disciplinárnímu jednání stanovuje "Kárný řád ČMKU."

41.2. Pořadatel může v případě porušení tohoto výstavního řádu podat výboru Boxerklubu ČR návrh na zrušení ocenění a odebrání zadaných titulů.


Rozšířeno a upřesněno podle doplňků, schválených Konferencí Boxerklubu ČR dne 23.05.2015 v návaznosti na výstavní řád ČMKU.

Změny vstupují v platnost 01.07.2016