°   AKTUALITY

BOXERKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
°   VÝBOR BK ČR
°   ÚZEMNÍ POBOČKY
°   ČLENSTVÍ
°   SCHŮZE VÝBORU
°   KONFERENCE - PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
°   SEZNAM ROZHODČÍCH
°   SEZNAM ČLENŮ BOXERKLUBU

AKCE BOXERKLUBU
°  CHOVATELSKÉ AKCE
°  VÝSTAVY
°  LETNÍ VÝCVIKOVÉ TÁBORY
°  ZÁVODY A SOUTĚŽE     °  NABÍDKA ŠTĚŇAT
     °  CHOVATELSKÉ STANICE
     °  KRYCÍ PSI
     °  GALERIE VÍTĚZŮINFORMACE
°  ZPRAVODAJ BK ČR
°  WEBOVÉ STRÁNKY BK ČR
°  VYSTAVOVÁNÍ DIPLOMŮ

ATIBOX (výsledky)LINKY - ODKAZY
STANDARD - ŘÁDY - STANOVY
INFORMACE O CHOVU
FORMULÁŘE (pdf) ke stažení
KONFERENCE BOXERKLUBU ČR / PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BOXERKLUBU ČR

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 03.02.2024, Praha
ZÁPIS
Zprávy členů výboru:
Zpráva předsedy
Zpráva místopředsedy
Zpráva hlavního výcvikáře
Zpráva předsedy sboru rozhodčích
Zpráva redaktora
Zpráva revizní komise
Přílohy k zápisu z plenárního zasedání
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2024
Pozvánka + program
Zprávy zbývajících členů výboru budou doplněny dodatečně.
(hospodář a ústřední poradce chovu)


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 25.03.2023, Praha
ZÁPIS / USNESENÍ
Zprávy členů výboru:
Zpráva předsedy
Zpráva místopředsedy
Zpráva hospodáře
Zpráva předsedy sboru rozhodčích
Zpráva redaktora
Zpráva předsedy revizní komise
Zprávy zbývajících členů výboru budou doplněny dodatečně.
(předseda, hospodář, ústřední poradce chovu, hlavní výcvikář, předseda sboru rozhodčích)

Přílohy k zápisu z plenárního zasedání
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2023
Pozvánka + program
Návrh jednacího řádu
Příloha č. 1 (návrh změn - Chovatelský řád)
Příloha č. 2 (doplnění - Výstavní řád)
Řád pro jmenování rozhodčích ZCH a VZKONFERENCE BK ČR - 12.03.2022, Praha
ZÁPIS
USNESENÍ
Zprávy členů výboru:
zpráva předsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
Přílohy k zápisu z konference:
Schválené usnesení konference
Pozvánka + program
Jednací řád
Volební řád
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2022
Počet delegátů dle jednotlivých ÚP
Návrh změn - Chovatelský řád BK ČRPLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 18.05.2019
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2018


KONFERENCE BK ČR - 12.05.2018
ZÁPIS
USNESENÍ
nové složení výboru BK ČR
Zprávy členů výboru:
zpráva místopředsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
Zprávy předsedy bude doplněna dodatečně.
Přílohy k zápisu z konference:
Návrh změn Výstavní řád BK ČR
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2018
Návrh změn ÚP Praha


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 13.05.2017
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2016


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 16.04.2016
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2015


KONFERENCE BK ČR - 23.05.2015
ZÁPIS + USNESENÍ
prezenční listina
nové složení výboru BK ČR
Zprávy členů výboru:
zpráva místopředsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
Schválené změny stanov a řádů:
Stanovy klubu
Výstavní řád
Podmínky chovu
Přílohy k zápisu z konference:
Návrh složení výboru
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2015
Návrh změny I. - Podmínky chovu
Návrh změny II. - Podmínky chovu
Návrh změny III. - Podmínky chovu
Návrh změny - Stanovy klubu
Návrh změny - Výstavní řád
Návrh změny - Členské poplatky
Návrh změny - Ročenka Boxerklubu
Návrh změny - Poplatek z výstav


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 08.03.2014
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva redaktora


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 09.03.2013
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2012
Přílohy k zápisu z plenárního zasedání:
návrhy nového loga Boxerklubu ČR


KONFERENCE BK ČR - 29.04.2012
ZÁPIS
USNESENÍ
Zprávy členů výboru:
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva hospodáře
zpráva tajemníka
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva předsedy revizní komise


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 26.11.2011
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva tajemníka
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2010
Schválené změny - Podmínky chovu plemene německý boxer


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 07.11.2010
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva tajemníka
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2009
Schválené změny - Podmínky chovu plemene německý boxer
Přílohy k zápisu z plenárního zasedání:
příloha 1 - Návrh jednacího řádu
příloha 2 - Výbor Boxerklubu ČR
příloha 3 - Návrh rozpočtu na rok 2011
příloha 4 - Výstavní komise BK ČR
příloha 5 - Karel Archman (HPCH)
příloha 6 - Karel Archman (HPCH)
příloha 7 - Chovatelská komise BK ČR
příloha 8 - Ing. Daniel Fojtík
příloha 9 - Ing. Daniel Fojtík
příloha 10 - Ing. Daniel Fojtík
příloha 11 - MVDr. Jaromír Špicera
příloha 12 - MVDr. Jaromír Špicera
příloha 13 - Robert Fagoš
příloha 14 - Robert Fagoš
příloha 15 - Miroslav Roškota
příloha 16 - Eliška Nedvědová
příloha 17 - Ing. Jarmila Orlitová
příloha 18 - Zdeňka Fialová
příloha 19 - Kontrola vyúčtování akcí ATIBOX 2008-2009


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 14.11.2009
usnesení plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2009
zápis z plenárního zasedání


KONFERENCE BK ČR - 04.04.2009
nový výbor Boxerklubu České republiky
usnesení konference


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 08.03.2008
usnesení plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva hospodáře
zpráva předsedy revizní komise
zápis z plenárního zasedání
změny podmínek chovu
stížnost


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 16.05.2007
usnesení plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva hospodáře
zpráva předsedy revizní komise
zápis z plenárního zasedání


KONFERENCE BK ČR - 08.04.2006
nový výbor Boxerklubu České republiky
usnesení konference


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 28.09.2005
usnesení plenárního zasedání
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodářePLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 27.11.2004
usnesení plenárního zasedání